CO2-wiki BRHolding BV

Conform CO2-Prestatieladder Trede 3

Home

Welkom op de CO2-wikipagina van BR Holding BV. Deze pagina is speciaal ingericht om de informatie met betrekking tot de CO2-prestatieladder van BR Holding BV te publiceren en te communiceren.

Een woord vooraf:
Terugdringen van energieverbruik en CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. BRControls Projects en BRControls Products zijn zich hiervan bewust en nemen de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.

Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het energie- en CO2-verbruik, waarbij het jaar 2012 als basisjaar is genomen. Op basis van de resultaten is door BRControls Projects en BRControls Products een inventarisatie uitgevoerd (CO2 Emissie-inventarisatie) en is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het energieverbruik en de CO2-emissie te reduceren. De uitwerking daarvan treft u in het Energie Management Actieplan. Middels de benoemde stappen in dit meerjarenplan (2013-2017) denken wij een reductie in 2017 bereikt te hebben van 14,7%. Deze 14,7% wordt bereikt door 14,6% binnen scope 1 te reduceren en 0,1% in scope 2 en is gerelateerd aan de werkorderomzet.

Rapporterende organisaties: Deze CO2-wiki omvat de Carbon Footprint en bijbehorende analyses van BRControls Projects en BRControls Products. Deze twee werkmaatschappijen vallen samen onder de holding BR Holding BV.

Waar in verslagen beide werkmaatschappijen wordt bedoeld, wordt dit dan ook aangegeven als ‘BRControls’